دستگاه منگنه

دستگاه منگنه
دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 210

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 210

ماشین دوخت سی بی اس(CBS)ماشین دوخت وسیله‌ای‌ست که صفحات کاغذ یا تکه‌هایی از جنس‌های چوب، پلاستیک و …..

12,900تومان

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 211

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 211

ماشین دوخت سی بی اس(CBS)ماشین دوخت وسیله‌ای‌ست که صفحات کاغذ یا تکه‌هایی از جنس‌های چوب، پلاستیک و …..

12,900تومان

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 212

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 212

ماشین دوخت سی بی اس(CBS)ماشین دوخت وسیله‌ای‌ست که صفحات کاغذ یا تکه‌هایی از جنس‌های چوب، پلاستیک و …..

ناموجود

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 213

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 213

ماشین دوخت سی بی اس(CBS)ماشین دوخت وسیله‌ای‌ست که صفحات کاغذ یا تکه‌هایی از جنس‌های چوب، پلاستیک و …..

53,200تومان

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 214

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 214

ماشین دوخت سی بی اس(CBS)ماشین دوخت وسیله‌ای‌ست که صفحات کاغذ یا تکه‌هایی از جنس‌های چوب، پلاستیک و …..

59,400تومان

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 217

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 217

ماشین دوخت سی بی اس(CBS)ماشین دوخت وسیله‌ای‌ست که صفحات کاغذ یا تکه‌هایی از جنس‌های چوب، پلاستیک و …..

33,500تومان

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 220

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 220

ماشین دوخت سی بی اس(CBS)ماشین دوخت وسیله‌ای‌ست که صفحات کاغذ یا تکه‌هایی از جنس‌های چوب، پلاستیک و …..

88,500تومان

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 222

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 222

ماشین دوخت سی بی اس(CBS)ماشین دوخت وسیله‌ای‌ست که صفحات کاغذ یا تکه‌هایی از جنس‌های چوب، پلاستیک و …..

27,000تومان

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 223

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 223

ماشین دوخت سی بی اس(CBS)ماشین دوخت وسیله‌ای‌ست که صفحات کاغذ یا تکه‌هایی از جنس‌های چوب، پلاستیک و …..

27,000تومان

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 224

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 224

ماشین دوخت سی بی اس(CBS)ماشین دوخت وسیله‌ای‌ست که صفحات کاغذ یا تکه‌هایی از جنس‌های چوب، پلاستیک و …..

25,800تومان

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 225

دستگاه دوخت سی بی اس کد JM 225

ماشین دوخت سی بی اس(CBS)ماشین دوخت وسیله‌ای‌ست که صفحات کاغذ یا تکه‌هایی از جنس‌های چوب، پلاستیک و …..

43,500تومان

دستگاه منگنه نمره 10 دلی مدل 260

دستگاه منگنه نمره 10 دلی مدل 260

وجود یک منگنه بر روی میز تحریر و یا میز کارتان باعث آرشیو و دسته‌بندی برگه‌هایتان خواهد بود و وسیله‌..

22,500تومان

دستگاه منگنه نمره 10 کانگورو

دستگاه منگنه نمره 10 کانگورو

وجود یک منگنه بر روی میز تحریر و یا میز کارتان باعث آرشیو و دسته‌بندی برگه‌هایتان خواهد بو..

28,000تومان

دستگاه منگنه نمره 12 دلی مدل 0368

دستگاه منگنه نمره 12 دلی مدل 0368

وجود یک منگنه بر روی میز تحریر و یا میز کارتان باعث آرشیو و دسته‌بندی برگه‌هایتا..

75,000تومان

سوزن کش سی بی اس کد JM 410

سوزن کش سی بی اس کد JM 410

گاهی پیش می آید یک مقاله بعد از اتمام و منگنه شدن نیاز به ویرایش دارد یا لازم است یک برگه ..

6,800تومان


نمایش 1 تا 15 از 28 (2 صفحه)